Kleopatra Logo

Gizlilik Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023

Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu nedenle sizinle paylaştığınız kişisel veriler, titizlikle korunmaktadır.

Biz, Gönen Kleopatra olarak veri sorumlusu sıfatıyla, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu konusunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi gibi), iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum gibi), özlük, sosyal medya, finans bilgileri ve görsel/işitsel kayıtlarınız gibi bilgileriniz, çerezler (cookies) gibi teknolojiler aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bazı durumlarda, analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan da bilgi alınabilir. Bu veriler, meşru menfaat işleme şartına dayalı olarak işlenmekte ve iş birliği veya hizmet ilişkisi çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için sizinle sözleşmeler kurabilmek,
 • Sunduğumuz hizmetleri, sözleşmelere uygun bir şekilde yerine getirebilmek,
 • Haklarınızın kullanılmasını sağlamak,
 • Ürün ve hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek ve size duyurmak,
 • Kanuni zorunlulukları yerine getirebilmek. Bu amaçlar doğrultusunda, kişisel verileriniz işlenecek ve güncellenecektir.
 • Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek, iş birliği yaptığımız üçüncü taraflarla ve talep halinde adli ve idari makamlarla, gerekli teknik ve idari önlemler alınarak aktarılabilecektir.

  Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK madde 11 uyarınca şu haklara sahipsiniz:

   a. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   d. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
   f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   g. İşlenen verilerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   h. Kişisel verilerin otomatik sistemlerle analiz edilmesine itiraz etme,
   i. Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarar gördüyseniz zararın giderilmesini talep etme. Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için bize [email protected] adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

  İletişim

  Hizmet sunmak amacıyla sadece gereken kişisel verilerinizin işlenmesini kabul etme hakkınızdır. Bu politikayı kabul etmek veya reddetmek tamamen sizin özgür iradenize bağlıdır. Sitemizi kullanmaya devam ettiğinizde, bu politikayı kabul etmiş varsayılacaksınız. Daha fazla ayrıntılı bilgi için lütfen [email protected] adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.